Wat is Karate -Do

Karate bestaat uit de woorden kara en te, wat letterlijk lege hand betekent. De volledige naam is karate-do. Do kan worden vertaald als de weg.
Karate houdt in dat de beoefenaar (karateka) geen wapens gebruikt. Het moderne karate is van oorsprong een vorm van zelfverdediging waarbij we gebruik maken van de natuurlijke wapens die ons lichaam meegekregen heeft, namelijk de handen, voeten, ellebogen, knieën, etc.

Karate werd eeuwen geleden overgebracht vanuit India naar China en belandde vervolgens op het Japanse eiland Okinawa. De grondlegger van het Shotokan Karate, Gichin Funakoshi heeft de Shotokan stijl volledig tot bloei gebracht en aangepast aan de eisen van onze moderne tijd. Zijn leerlingen zorgden ervoor dat karate bekendheid kreeg over de hele wereld.

Wat is Shotokan

Bij karate onderscheidt men verschillende stijlen, elk met hun eigen aspecten en regels.
Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en explosieve technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basistechnieken), kata ( een ingebeeld gevecht tegen meerdere tegenstanders), en kumite (vrijgevecht).

De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo (karate school) werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat pijnbomen betekent, is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van karate.

Dojo Motto

1. Hitotsu, Jinkaku Kansei-ni, Tsutomuru-koto
Streef naar perfectie van je karakter.
2. Hitotsu, Makotono Michi-o, Mamoru-koto
Verdedig de weg van de waarheid.
3. Hitotsu, Doryoku-no Seishin-o, Yashinau-koto
Kweek een mentaliteit van inspanning.
4. Hitotsu, Reigi-o, Omonzuru-koto
Houd de principes van etiquette in ere.
5. Hitotsu, Kekki-no Yu-o, Imashimuru-koto
Bewaak je tegen overmoedigheid.

Karate is voor iedereen!!!

Gelukkig hebben we de tijd dat de mensen dachten dat karate alleen maar bestond uit het doorklieven van dakpannen, achter de rug. Het karate met als doel zelfperfectie en zelfrealisatie, haar pedagogische intentie en de intensieve trainingswijze, heeft als sportvorm haar kwaliteiten nu wel bewezen. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, wedstrijdkarateka of recreant, kan zich binnen deze doelstellingen terugvinden. We trainen karate altijd met als doel de perfectie van het karakter.

In de Dojo motto wordt deze filosofie verwoord als volgt:

Het uiteindelijke doel van karate-dõ is geen nederlaag of overwinning maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar.

Karate ook voor de jeugd? JA!! Durven we met een gerust hart te zeggen.

Karate is zeer geschikt voor kinderen (vanaf 6 jaar), maar …uiteraard wel op een voor hun aangepaste manier. De lessen aan de kinderen zijn speels van opzet. Toch leren ze op een ongedwongen wijze respect voor elkaar op te brengen en wordt hen een bepaalde vorm van discipline eigen gemaakt.